Prikk i grått
Beskrivelse
Dato
Sted
Opphavsrett
Bredde
4
Høyde
4
Navn:
prikk
Kategori:
Domino-URL:
/nmi.nsf/Files/prikk/$file/prikk.gif
Kode for klipp & lim:
Server: w3.digi.no Align: Left Horz Space: 4 Vert Space: 4
<img src="http://w3.digi.no/nmi.nsf/Files/prikk/$file/prikk.gif" border=0 hspace=4 vspace=4 align=Left alt="">
Prikk i grått